Kirjoita täydellinen pohtiva essee ongelmapuu-menetelmällä

Yhteiskunnallisesta ongelmasta kertovan esseen kirjoittaminen voi olla melko hankalaa. Varsinkin laajojen syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja paperille saaminen voi olla ongelma.

Tähän on kuitenkin helppo ja tehokas ratkaisu: ongelmapuu-menetelmä!

Mikä ongelmapuu?

Lyhyesti sanottuna ongelmapuu-menetelmä on ongelmanratkaisumenetelmä. Sitä nimensä mukaisesti käytetään ratkomaan jonkin – yleensä yhteiskunnallisen – ongelman perimmäisiä syitä ja seurauksia sekä niiden ratkaisutapoja.

Menetelmän idea on samankaltainen kuin miellekartassa, mutta tässä rakenne on paljon selkeämpi. Myös syy-seuraussuhteet saadaan paljon helpommin selville.

Näiden takia menetelmää hyödynnetäänkin ongelmanratkaisua ja -analysointia vaativissa tehtävissä, kuten projektisuunnittelussa ja pohdiskelevissa esseissä. Menetelmä sopiikin parhaiten esimerkiksi yhteiskuntaopin ja terveystiedon esseisiin ja esitelmiin.

Vaikka menetelmän nimi on vain ongelmapuu-menetelmä, se pitää sisällään kaksi osaa: ongelmapuun ja ratkaisupuun.

Ongelmapuussa tunnistetaan ongelma ja mietitään sen aiheuttajia sekä sen seurauksia. Ratkaisupuu taas auttaa selvittämään ongelman. Siinä ongelman syyt muutetaan tavoitteiksi ja seuraukset positiivisiksi vaikutuksiksi.

Ongelmapuu

Menetelmän ensimmäinen osa on ongelmapuun muodostaminen. Siinä pureudutaan itse ongelmaan ja sen syihin sekä seurauksiin. Ongelmapuu muodostetaan näin:

 1. Kirjoita tarkasteltava ongelma puun keskelle
 2. Ongelman alapuolelle juuristoon kirjoitetaan sen syyt. Mikä aiheuttaa tarkasteltavan ongelman?
 3. Kirjoita ensisijaisten syiden alapuolelle toissijaiset syyt eli mikä aiheuttaa syyn, joka aiheuttaa itse ongelman.
 4. Kirjoita tarkasteltavan ongelman yläpuolelle sen välittömät seuraukset. Mitä vaikutuksia ongelmalla on?
 5. Kirjoita suorien seurauksien yläpuolelle epäsuorat seuraukset. Mitä puolestaan aiheutuu ongelman suorista seurauksista?

Siinä se! Eikös olekin yksinkertaista 😉 Siltä varalta, ettet jostain kumman syystä ymmärtänyt sepityksiäni, tässä on havainnollistava kuva:

Toivottavasti kuva selvensi asiaa. Olen siis kirjoittanut kuvan keskelle tarkasteltavana olevan ongelman: Suomen Pisa-tulosten lasku.

Sen jälkeen olen ongelman alapuolelle juuristoon (vrt. sana ”juurisyy”) kirjoittanut syyt, jotka aiheuttavat sen. Näiden alapuolelle kirjoitin syyn, joka taas aiheuttaa ensisijaisen syyn, minkä takia Pisa-tulokset ovat laskeneet. Tässä tapauksessa kaksi niistä ovat:

 • Kirjojen lukeminen vähentynyt
  • Pienille lapsille ei olla luettu
  • Ei ole tietoa lukemisen hyödyistä
 • Liiallinen viihdemedian käyttö
  • Älypuhelimet yleistyneet nopeasti

Tämän jälkeen olen kirjoittanut ongelman yläpuolelle seuraukset, jotka aiheutuvat tarkasteltavana olevasta ongelmasta sekä epäsuorat seuraukset, jotka puolestaan aiheutuvat suorista seurauksista:

 • Suomen asema koulutuksen mallimaana heikentyy
  –> Ruotsalaiset menevät Suomen ohi 😠
 • Alhaisempi koulutustaso
  –> Huonompi taloudellinen tilanne

Yritä löytää mahdollisimman monta syytä ja seurausta – suoria ja epäsuoria – kuin vain pystyt.

Nyt kun ongelma, sen aiheuttajat ja sen seuraukset on määritelty, on aika siirtyä menetelmän toiseen osaan:

Ratkaisupuu

Menetelmän toisessa osassa käännetään ongelmapuu positiiviseksi eli vaihdetaan ongelma päämääräksi ja mietitään, miten se saavutetaan ja mitä positiivisia vaikutuksia sillä on.

Ongelmapuu käännetään ratkaisupuuksi seuraavalla tavalla:

Ensisijaiset syyt → Tavoitteet. Miten päämäärä saavutetaan?

Toissijaiset syyt → Kuinka tavoitteet toteutetaan?

Välittömät seuraukset → Positiivinen seuraus

Epäsuorat seuraukset → Mitä vaikutuksia positiivisella seurauksella on?

Tässä taas havainnollistava kuva:

Tarkasteltavana ollut ongelma (Suomen Pisa-tulosten lasku) on muutettu päämääräksi: saada Suomen Pisa-tulokset nousuun.

Päämäärän alapuolelle olen kirjoittanut tavoitteet, jotka on tarkoitus toteuttaa sen saavuttamiseksi. Näiden alapuolelle taas olen kirjoittanut, kuinka tavoitteet toteutetaan:

 • Nuorten luettava kirjoja
  • Luetaan lapsille ääneen pienestä pitäen
  • Järjestetään kampanja lukemisen hyödyistä
 • Vähennetään viihdemedian käyttöä
  • Kielletään puhelimet kouluissa

Muista säilyttää samat aiheet: tietystä syystä tulee tietty tavoite. Esimerkiksi lukemisen vähäisyydestä tulee yksi tavoite, jota pitäisi parantaa.

Päämäärän yläpuolelle olen kirjoittanut, mitä sen saavuttamisesta seuraa sekä niiden positiiviset vaikutukset:

 • Pisa-tulokset nousee
  • Suomen asema koulutuksen mallimaana säilyy
 • Korkeampi koulutustaso
  • Taloustilanne paranee

Ja näin olet ratkaissut maailmaa vaivaavan yhteiskunnallisen ongelman! Nyt sinulla on projektisi sisältö valmiina ja voit kirjoittaa sen puhtaaksi.

Yhteenveto

Ongelmapuu-menetelmä sopii hyvin pohdiskelevien esseiden kirjoittamiseen. Siitä on paljon apua esseen jäsentelemisessä, sillä siitä näet helposti ongelman syy-seuraussuhteet sekä sen ratkaisutavat ja vaikutukset.

Toivon, että tästä artikkelista oli hyötyä sinulle! Jos luulet, että tästä olisi hyötyä muillekin, voit jakaa sen alla olevilla painikkeilla. Kiitos!

Huom! Disclaimer (varmuuden vuoksi): Pisa-tulosten lasku oli vain nopeasti kyhätty esimerkki! Minulla ei ole kovin syvällistä tietoa tulosten laskusta, sen syistä ja seurauksista tai sen nousuun kääntämisestä. 😊